Alexăndreni – Monitorizarea Achizițiilor Publice [RAPORT]

Primăria comunei Alexandreni este una dintre cele 26 de autorități contractante  din r. Sîngerei care desfășoară anual proceduri de achiziție. Comuna Alexăndreni constă din 5 localități: s. Alexăndreni (reședința de comună), s. Grigorești, s. Heciul Vechi, s. Tîpletești și s. Tîplești.
Pentru a analiza procedurile de achiziție publică, am utilizat posibilitățile oferite  de Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice şi Regulamentului cu  privire la  activitatea grupului de lucru, aprobat prin HG nr.667 din 27.05.2016, inclusiv participarea reprezentanților societății civile în calitate de membri ai grupului de lucru.
În procesul de monitorizare au fost utilizate următoarele surse de informații: 
Obţinerea informaţiei
 
În luna ianuarie 2020, am expediat o solicitare de informații către primăria com. Alexăndreni în care am solicitat:
 • copia planului de achiziții publice pentru anul bugetar precedent;
 • copia dării de seamă privind realizarea achizițiilor de valoare mică și/sau cererilor de ofertă pentru anul bugetar precedent;
 • copia raportului privind executarea contractelor de achiziție pentru anul bugetar precedent.
Nu am primit niciun răspuns în termenii legali prevăzuți în art.16 al Legii nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informative de aceea  Asociația Comunități Active pentru Democrație Participativă a depus și ea o solicitarea de informații la care a primit drept răspuns următoarele copii de documente care au fost utilizate în elaborarea Raportului privind achizițiile de valoare mică  ale Primăriei comunei Alexandreni:
 • Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică.
 • Planul de achiziții publice pentru anul 2019.
 • Raport privind executarea contractelor de achiziție în perioada 01.01.2019-31.12.2019.
Am întâlnit dificultăți la analiza datelor oferite din cauza că în Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică nu sunt indicate numele operatorilor economici și nu sunt date despre 11 contracte (cele cu nr. 9, 28, 45, 50, 52, 56, 59, 70, 78, 79, 82).
 
 
RAPORT CU PRIVIRE LA MONITORIZAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE
 
 1. Numele localității, instituției monitorizate, anul monitorizării:
 Primăria Comunei ALEXĂNDRENI (r.Sîngerei), 2019
 
 1. Date generale despre achizițiile publice și licitațiile Primăriei com. Alexăndreni 
Total achiziții publice în 2019 – 3427020,16 MDL
 
3 . Tipurile de achiziții publice în funcție de mărimea contractului:
În anul 2019 în primăria com. Alexăndreni au fost încheiate 83 de contracte de achiziții publice:
71achiziții de valoare mică (cu valoare de pînă la 200 000 MDL)
1licitație deschisă – cu valoarea de 563 819,36 MDL – contractul nr. 26 cu STACI GRUP SRL
Despre încă 11 contracte informația nu a fost oferită.
.
 1. Tipurile de achiziții publice în funcție de categoria de cheltuieli – lucrări, bunuri, servicii (conform Dării de seamă privind realizarea achizițiilor de valoare mica).

 

Tipul de achiziții
Suma, lei
Numărul de contracte
Bunuri
Combustibil
motorină
50 580
1 contract (nr. 11)
cărbuni
86 500
3 contracte (nr. 10, 25, 57)
paie
45 750
2 contracte (nr. 21, 60)
Produse alimentare
produse alim.
275 773,90
4 contracte (nr 16, 17, 31,44)
pâine
14 430,0
1 contract (nr. 49)
legume
105 950
2 contracte (nr. 6, 53)
cadouri de anul nou
2 0329,92
1 contract (nr. 68)
lactate
167 570,30
3 contracte (nr. 2, 33, 47)
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou pentru grădinițe
38 269,0
1 contract (nr. 61)
Materiale de construcții
116 984,85
4 contracte (nr. 1, 15, 29, 43)
Covoare grădinița s. Grigorești, s. Țîpletești
12 032
1 contract (nr. 69)
Draperii grădinița s. Grigorești, s. Țîpletești, s. Alexăndreni
40 900
1 contract (nr. 71)
Topogane grădinița s. Grigorești, s. Țîpletești
65 935
1 contract (nr. 72)
Mobilier
79 050
1 contract (nr. 80)
Rafturi bibliotecă s. Heciul Vechi
9 730
1 contract (nr. 81)
Boxe cămin cultural s. Grigorești, s. Heciul vechi
13 440
1 contract (nr. 74)
Mijloace fixe
20 097
1 contract (nr. 12)
Total bunuri
1 163 321,97
 
Servicii
Gaze naturale
29 900
1 contract (nr. 8)
Apă
21 000
1 contract (nr. 3)
Apa la biblioteca publica s. Țîpletești
5 140
1 contract (nr. 73)
Energie electrică
90 000
1 contract (nr. 5)
Servicii informaționale,
Servicii de telecomunicații
37 500
24 000    
2 contracte (nr. 4, 32)
Servicii responsabil tehnic
5 638,19
1 contract (Nr. 41)
Servicii transport amenajarea teritoriului
13 750
2 contracte (nr. 66, 77)
Servicii transport
81 372,5
2 contracte (nr. 7, 55)
Servicii de deszăpezire a drumurilor
26 950
1 contract (nr. 18)
Servicii comunale de salubrizare
17 260
1 contract (nr. 22)
Servicii de salubrizare a teritoriului
56 315
4 contracte (nr. 30, 37, 38, 40)
Servicii de reparație curentă în grădinița s. Grigorești
46 115,34
2 contracte (nr 13, 14) din aceeași data, cu sume identice.
Fochist la CRRCT din s. Alexăndreni
18 418
1  contract (nr. 62)
Fochist la grădinița s. Heciul Vechi
35 712
2 contracte (nr. 63, 64)
Operator la grădinița de copii s. Țîpletești
18 928
1 contract (nr. 67)
Fochist la primăria com. Alexăndreni
17 820
2 contracte (nr. 75, 76)
Total servicii
545 819,03
 
Lucrări
Lucrări de montare și amenajare a iluminatului public, s. Grigorești
64 738,56
1 contract (nr. 19)
Lucrări de montare și amenajare a iluminatului public s. Alexăndreni
139 942,14
1 contract (nr. 20)
Lucrări de reparație a podului din s. Heciul Vechi
97 207
1 contract (nr. 23)
Confecționarea și instalarea stației de autobuz în com. Alexăndrei
38631,84
1 contract (nr. 24)
Lucrări de reparație a gardului la grădinița din s. Heciul Vechi
103 115,06
1 contract (nr. 27)
Responsabil tehnic de reparația gardului la grădinița din s. Heciul Vechi
2 000
1 contract (nr. 39)
Lucrări de reparație a unui podeț din s. Alexăndreni
17 079,8
2 contracte (nr. 35, 36)
Amenajarea terenului de minifotbal în s. Țîpletești
249 921,16
1 contract (nr. 41)
Lucrări de reparație curentă în grădinița s. Alexăndreni
132 483,14
1 contract (nr. 42)
Lucrări de reparație la instalațiile sanitare la grădinițele de copii s. Grigoreșt, Țîpletești, Heciul Vechi
57921,14
3 contracte (nr. 46, 48, 58)
Reparația bazunului de beton pentru acumularea apei din canalizare al grădiniței s. Țîpletești
72 721,27
1 contract (nr. 65)
Reparația unor porțiuni de străzi din com.Alexăndreni
663 818,34
2 contracte (nr. 26, 51)
Reparații de tencuieli interioare, grădinița s. Heciul Vechi
11 408,05
1 contract (nr. 83)
Construcția a 3 podețe în s. Heciul Vechi
66 891,66
1 contract (nr. 54)
Total lucrări
1 717 879,16
 
TOTAL
3 427 020,16
 
 
 1. Date despre agenții economici cărora le-au fost atribuite contracte cu autoritatea contractantă monitorizată
În Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mica, din păcate, nu sunt indicate denumirile agenților economici cărora le-au fost atribuite contracte cu autoritatea contractantă, ceea ce face imposibilă o analiză detaliată. Din acest motiv nu a fost posibilă realizarea unei liste cu agenții economici precum și identificarea eventualelor conflicte de interese.
Însă în Raportul privind executarea contractelor de achiziție în perioada 01.01. 2019-31.12.2019 sunt indicate numele a 3 agenți economici care au cîștigat contracte cu primăria în anul 2019:
 • Cerempei Victor Vasile, persoană fizică, locuitor al a. Alexăndreni (conform cărții de telefoane)
 • STACI GRUP SRL, Administrator: Pelivan Ecaterina, or. Sîngerei.
 • SC HELICECOM-NORD SRL, Conducător: Hadîrcă Vasile, Chișinău.
 
 
 1. Observații de teren/Studii de caz.
CAZ 1
Tipul de achiziție publică: Achiziție publică de valoare mică (Amenajarea terenului de minifotbal în s. Țîpletești)
Valoarea achiziției publice: 249 921,16 MDL
Autoritatea contractantă: Primăria com. Alexăndreni
Agentul economic căruia i-a fost atribuit contractul: SC HELICECOM-NORD SRL
Nu au fost identificate conflicte de interese între funcționarii publici și operatorul economic totuși, în urma investigației, pe  platforma Agenției de Achiziții Publice (tender.gov.md) am descoperit că în alte primării ale r. Sîngerei la contracte cu sume mai mici au fost petrecute licitații pe care această companie le-a câștigat iar în primăria Alexăndreni contractul în sumă de aproape 250 000 MDL a fost clasat ca achiziție de valoare mică.
CAZ 2
Tipul de achiziție publică: Licitație deschisă (Reparația unor porțiuni de străzi din com.Alexăndreni)
Valoarea achiziției publice: 56 3819,36 MDL
Autoritatea contractantă: Primăria com. Alexăndreni
Agentul economic căruia i-a fost atribuit contractul: STACI GRUP SRL
În urma investigației nu am observat conflicte de interes dintre funcționarii publici care reprezintă autoritatea contractantă și agenții economici vizați.
Totuși, în Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice există un  contract cu același cod CPV  (nr. 51) și același obiect de achiziție în sumă de 99 998,98  MDL.
În urma verificării codurilor CPV pe tender.gov.md am descoperit încă câteva inexactități:
Codul CPV 90511000-3 indicat ca Servicii de deszăpezire a drumurilor (contract nr 18-26 950 lei) nu a putut fi identificat;
Codul CPV 7222000-3 indicat ca Servicii informaționale (contract nr. 32-9500 lei) nu a putut fi identificat;
Codul CPV 98390000-3 indicat ca Servicii de transport și Servicii transport amenajarea teritoriului (contract nr. 7,55,66,77) a fost identificat ca alte servicii.
Contractele nr. 24, 31, 62, 63, 64, 67, 68 și 75 nu au indicat cod CPV.
Presupun că există temeiul de a bănui unele nereguli despre care, însă, nu ne putem pronunța la moment.
Seria de rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice, sunt lucrările participanților elaborate în cadrul proiectului „Amplificator Civic Local” și nu pretind a fi investigații jurnalistice, iar datele prezentate sunt pentru a oferi cetățenilor o viziune asupra felului în care sunt cheltuiți banii publici. Raportul reprezintă o lucrare de curs în baza datelor oferite de autoritățile publice locale, cât și în baza informațiilor publice disponibile pe site-urile oficiale. În cazul în care identificați o eroare, vă rugăm să ne expediați un mesaj la adresa comunitati.active@gmail.com
Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a “”A.O. Comunități Active pentru Democrație Participativă” în cadrul proiectului ”Amplificator Civic Local” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

        Raport elaborat de Uzun Ana