Agenda instruirii ”Monitorizarea achizițiilor publice”