Bilicenii Vechi – Monitorizarea Achizițiilor Publice [RAPORT și Studiu de Caz]

Primăria Comunei Bilicenii Vechi este în componența Raionului Sîngerei. Primarul este Ala Guzun din partea (PSRM – Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”). Conform recensămîntului din anul 2014 populația comunei este de 3 252 locuitori.

Raportul privind achizițiile de valoare mică  fost realizat în baza informației oferite de către primăria Bilicenii Vechi ce includea:

 • Darea de seamă privind achizițiile publice de valoare mică
 • Plan de achiziții al primăriei Bilicenii Vechi raionul Sîngerei pentru anul 2019
 • Raport cu privire la monitorizarea contractelor de achiziții publice (perioada raportării anul 2019)

De asemenea am accesat platformele www.tender.gov.mdhttps://idno.md/www.ani.mdwww.legis.md  pentru informație suplimentară.

Obiecții

 1. Încălcarea termenilor legali de răspuns, prevăzuți în art.16 al Legii nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație. Asociația Comunități Active pentru Democrație Participativă a depus solicitarea de informații pe data de 25 ianuarie 2020, termenul limită pentru recepționarea răspunsului trebuia să fie data de 21 februarie 2020, iar răspunsul de la primărie l-am primit pe data de 5 martie. Eu, am depus aceeași solicitare de informații în aceeași zi și nu am primit niciun răspuns de la primărie, deși primăria este obligată să răspundă tuturor solicitărilor de informații.
 2. Au apărut dificultăți la analiza datelor oferite, din cauza unor erori de tipar și ordinea în care erau amplasate în pagină contractele. *Conform Raportului cu privire  la monitorizarea contractelor de achiziții publice (2019) au fost efectuate 37 de contracte, însă conform Dării de seamă(2019) contracte au fost 40.

RAPORT CU PRIVIRE LA MONITORIZAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE

 1. Numele localității, instituției monitorizate, anul monitorizării:

 Primăria Bilicenii Vechi (r. Sîngerei), 2019

 1. Date generale despre achiziții publice și licitații ale primăriei Bilicenii Vechi:

Suma totală a achizițiilor publice locale a primăriei este de 2 317 584,17 MDL.

 

 1. 3. Tipurile de achiziții publice în funcție de mărimea contractului – contract de valoare mică, cererea ofertelor, licitație.
 • Achiziții prin contracte de valoare mică – 36
 • Achiziții prin licitație – 1
 • Achiziții prin procedura de negociere – 3

 

 1. Tipurile de achiziții publice în funcție de categoria de cheltuieli – lucrări, bunuri, servicii.

 

Tipul de achiziții Suma Numărul de contracte
Bunuri
Produs petrolier 32 000 1 contract
Produse alimentare 505 107.6 14 contracte pentru procurarea produselor alimentare divizate în achiziții mai mici de 200 000 MDL
Teren de joacă 135 147 1 contrat
Mașini și utilaje 84 121,91 3 contracte
Materiale de construcții 88 841.3 3 contracte
Material de iluminare stradală 124 841 2 contracte
Mobilier 10 632 1 contract
Total bunuri 980 690,81  
Servicii
Gaze naturale 138 000 1 contract
Energie electrică 215 000 1 contract
Servicii de telefonie și internet 47 800 1 contract
Servicii de salubrizare 20 000 1 contract
Servicii de tractor 14 750 1 contract
Servicii 15 000 1 contract
Servicii de proiectare 60 000 1 contract
Servicii de reparație 704 538,9 1 contract de 491 043,98 MDL și 5 contracte mici (sub 200 000).
Servicii de instalare a camerelor 26 000 1 contract
Servicii de iluminare stradală 95 804,46 1 contract
Total servicii 1 336 893,36  
TOTAL 2 317 584,17  

 

 1. Date despre agenții economici cărora le-au fost atribuite contracte cu autoritatea contractantă monitorizată
  Lista agenților economici Conducător Adresa Nr. de contracte
1 SA Moldovagaz Ceban Vadim Chișinău 1
2 SI Petrom Moldova SRL Constantinescu Corneliu-Cazan Chișinău 1
3 SA-FEE-NORD   Bălți 1
4 SA Moldtelecom Postolachi Viorel Chișinău 1
5 p/f Hîncu Ion   Bilicenii Vechi 1
6 p/f Jurjiu Victor   Bilicenii Vechi 1
7 SRL Pangrup Ninescu Victor Drochia, Chetrosu 1
8 SA Fabrica de unt din Florești Grigoraș Pavel Florești, Vărvăreuca 1
9 SRL Lovis Angro Sofronie Lilian Chișinău 3
10 SRL Baguette Cebotari Valentin Chișinău 2
11 SRL Villa Prodotti Agrici Alexei Chișinău 1
12 p/f Cencic Valeriu   Sîngerei, Coada Iazului 1
13 SA Incomlac Jardan Vladimir Bălți 1
14 ÎI Snejana Cebotari Oprea Silvia Sîngerei 2
15 SRL Apacan-Proiect Vîrlan Mariana Chișinău 1
16 SRL Powertam –          –          1
17 SRL Dina-Cociug Cociug Mihail Chișinău 1
18 SRL Gragites-cons –          –          1
19 SRL Vatra Covali Ion Orhei 1
20 p/f Ulmadă Vasile   Bilicenii Vechi 1
21 ÎI Iurcu Ana Iurcu Ana Sîngerei 1
22 SRL Industria Lemn –          –          2
23 SRL Lumincons-92 Duplava Gheorghe Ialoveni, Cigîrleni 1
24 SRL Termostal-Nord Șeremet Radu Bălți 1
25 SRL Camelex Lux –          –          –         
26 SRL Singercol Cucoș Artur Chișinău 1
27 Fabrica de mobilă Viitorul –          –          1
28 SRL Cegoltar Bolgarin Mihail Chișinău 1
29 SRL Digital Security Guzun Grigore Sîngerei 1
30 SRL Ludviocons Moldovanu Viorel Sîngerei 1
31 p/f Munteanu Gheorghe   Bilicenii Vechi 2

 

 • Locali (din comună) – 4 agenți economici (persoane fizice)
 • Din raion – 5 din raionul Sîngerei
 • Din alte regiuni – 17 din alte regiuni[1]

 

 1. Observații de teren

 În urma investigării rezultatelor realizării contractelor de achiziție am constatat că lucrările specificate în contracte s-au realizat , au fost achiziționate bunurile indicate în contracte, s-au respectat cantitatea și alți parametri indicați în contracte. De asemenea servesc interesului public.               

 

[1] Nu am găsit informații în bazele de date publice despre 5 agenți economici cu care primăria a încheiat contracte de achiziții în 2019

Seria de rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice, sunt lucrările participanților elaborate în cadrul proiectului „Amplificator Civic Local” și nu pretind a fi investigații jurnalistice, iar datele prezentate sunt pentru a oferi cetățenilor o viziune asupra felului în care sunt cheltuiți banii publici. Raportul reprezintă o lucrare de curs în baza datelor oferite de autoritățile publice locale, cât și în baza informațiilor publice disponibile pe site-urile oficiale. În cazul în care identificați o eroare, vă rugăm să ne expediați un mesaj la adresa comunitati.active@gmail.com

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a “”A.O. Comunități Active pentru Democrație Participativă” în cadrul proiectului ”Amplificator Civic Local” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Raport elaborat de Nacladă Maria- Felicia