Bilicenii Vechi – Monitorizarea Achizițiilor Publice [RAPORT]

Primăria comunei Bilicenii Vechi este o autoritate contractantă care desfășoară anual proceduri de achiziție. Pentru a analiza procedurile de achiziție publică, am utilizat posibilitățile oferite în temeiul art.15, alin 1 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, pct.20 subpct. 10 şi pct.34 al Regulamentului cu  privire la  activitatea grupului de lucru, aprobat prin HG nr.667 din 27.05.2016, inclusiv participarea reprezentanților societății civile în calitate de membri ai grupului de lucru. Astfel, reprezentanții societății civile au posibilitatea să analizeze și să monitorizeze procesele din domeniul achizițiilor publice, dar și să informeze opinia publică cu referire la utilizarea banilor publici în comună.

În procesul de monitorizare au fost utilizate următoarele surse de informații: 

Obţinerea informaţiei

În luna ianuarie 2020 am elaborat și am expediat o solicitare de informații către primăria com.Bilicenii Vechi, în care am solicitat:

 • copia planului de achiziții publice pentru anul bugetar precedent;
 • copia dării de seamă privind realizarea achizițiilor de valoare mică și/sau cererilor de ofertă pentru anul bugetar precedent;
 • copia raportului privind executarea contractelor de achiziție pentru anul bugetar precedent.

RAPORT CU PRIVIRE LA MONITORIZAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE

 1. Numele localității, instituției monitorizate, anul monitorizării:

 Primăria Bilicenii Vechi (r.Sîngerei), 2019

 1. Date generale despre achiziții publice și licitații ale primăriei Bilicenii Vechi:

  Total – 2 317 584,17 MDL

 1. Tipurile de achiziții publice în funcție de mărimea contractului – contract de valoare mică, cererea ofertelor, licitație.
 • Achizițiile de valoare mică (cu valoare de pînă la 200 000 MDL pentru bunuri și servicii; cu valoare până la 250 000 MDL pentru efectuarea lucrărilor) sunt în număr de 36.

Achizițiile de valoare mică care depășesc suma prevăzută de 200 000 MDL:             

 • FEE NORD (Servicii de distribuire a energiei electrice ) cu 1 contract în valoare de 215 000 MDL.                         
 • p/f Munteanu Gheorghe (Servicii de reparaţii curente) cu 1 contract în valoare de 491 043,98 MDL și alt contract în valoare de 27 240 MDL.
 • SRL Lovis Angro (Produse Alimentare ) cu 3 contracte: 21 292,20 MDL; 161 700 MDL și                                                                                   125 398 MDL. Suma totală a contractelor 308 390.2 MDL.
 • Cererile ofertelor de preţuri (de la 200 000-800 000 pentru bunuri şi servicii, şi peste 2 000 000 pentru lucrările efectuate)

SRL Camelex Lux (material pentru iluminare stradală), în raport figurează sub contractul Nr. 32 din 4 decembrie 2019, iar în darea de seamă contractul cu Nr. 32 nu există. Există 2 contracte de procurarea a materialului pentru iluminare stradală cu Nr. 27 din 10 decembrie 2019 și Nr. 29 din 13 decembrie 2019. Totuși nici contractul Nr. 27, nici Nr. 29 nu depășește suma de 200 000 MDL.[1]

 • Achiziții prin procedura de negociere (autoritățile contractante nu sunt obligate să publice anunțul despre achiziții în registrul de stat al achizițiilor publice):
 • A. Moldovagaz (servicii de aprovizionare cu gaz natural), 1 contract în valoare de 138 000 MDL.
 • A FEE-NORD (servicii de aprovizionare cu energie electrică), 1 contract în valoare de 215 000 MDL.
 • SRL Ludviocons (servicii de reparație a drumului).
 • Informaţiile despre celelalte achiziţii (cu valoare de peste 800 000 MDL pentru bunuri şi servicii şi peste 2 000 000 pentru lucrările efectuate) – Nu există.

 

 1. Tipurile de achiziții publice în funcție de categoria de cheltuieli – lucrări, bunuri, servicii.

Tipul de achiziții Suma Numărul de contracte
Bunuri
Produs petrolier 32 000 1 contract
Produse alimentare 505 107.6 14 contracte pentru procurarea produselor alimentare divizate în achiziții mai mici de 200 000 MDL
Teren de joacă 135 147 1 contrat
Mașini și utilaje 84 121,91 3 contracte
Materiale de construcții 88 841.3 3 contracte
Material de iluminare stradală 124 841 2 contracte
Mobilier 10 632 1 contract
Total bunuri 980 690,81  
Servicii
Gaze naturale 138 000 1 contract
Energie electrică 215 000 1 contract
Servicii de telefonie și internet 47 800 1 contract
Servicii de salubrizare 20 000 1 contract
Servicii de tractor 14 750 1 contract
Servicii 15 000 1 contract
Servicii de proiectare 60 000 1 contract
Servicii de reparație 704 538,9 1 contract de 491 043,98 MDL și 5 contracte mici (sub 200 000).
Servicii de instalare a camerelor 26 000 1 contract
Servicii de iluminare stradală 95 804,46 1 contract
Total servicii 1 336 893,36  
TOTAL 2 317 584,17  

 

 1. Date despre agenții economici cărora le-au fost atribuite contracte cu autoritatea contractantă monitorizată (primărie / direcție raională / instituție de învățămînt / instituție de
  Lista agenților economici Conducător Adresa Nr. de contracte
1 SA Moldovagaz Ceban Vadim Chișinău 1
2 SI Petrom Moldova SRL Constantinescu Corneliu-Cazan Chișinău 1
3 SA-FEE-NORD   Bălți 1
4 SA Moldtelecom Postolachi Viorel Chișinău 1
5 p/f Hîncu Ion   Bilicenii Vechi 1
6 p/f Jurjiu Victor   Bilicenii Vechi 1
7 SRL Pangrup Ninescu Victor Drochia, Chetrosu 1
8 SA Fabrica de unt din Florești Grigoraș Pavel Florești, Vărvăreuca 1
9 SRL Lovis Angro Sofronie Lilian Chișinău 3
10 SRL Baguette Cebotari Valentin Chișinău 2
11 SRL Villa Prodotti Agrici Alexei Chișinău 1
12 p/f Cencic Valeriu   Sîngerei, Coada Iazului 1
13 SA Incomlac Jardan Vladimir Bălți 1
14 ÎI Snejana Cebotari Oprea Silvia Sîngerei 2
15 SRL Apacan-Proiect Vîrlan Mariana Chișinău 1
16 SRL Powertam –          –          1
17 SRL Dina-Cociug Cociug Mihail Chișinău 1
18 SRL Gragites-cons –          –          1
19 SRL Vatra Covali Ion Orhei 1
20 p/f Ulmadă Vasile   Bilicenii Vechi 1
21 ÎI Iurcu Ana Iurcu Ana Sîngerei 1
22 SRL Industria Lemn –          –          2
23 SRL Lumincons-92 Duplava Gheorghe Ialoveni, Cigîrleni 1
24 SRL Termostal-Nord Șeremet Radu Bălți 1
25 SRL Camelex Lux –          –          –         
26 SRL Singercol Cucoș Artur Chișinău 1
27 Fabrica de mobilă Viitorul –          –          1
28 SRL Cegoltar Bolgarin Mihail Chișinău 1
29 SRL Digital Security Guzun Grigore Sîngerei 1
30 SRL Ludviocons Moldovanu Viorel Sîngerei 1
31 p/f Munteanu Gheorghe   Bilicenii Vechi 2

 

Cu ajutorul bazelor de date 🙁www.idno.md, www.infobase.md, www.bizzer.md)  a fost identificat că din lista de mai sus a Operatorilor Economici:

 • 4 operatori economici sunt din satul Bilicenii Vechi;
 • 5 sunt din raionul Sîngerei;
 • iar 17 sunt din alte regiuni[2].         

Operatorii economici care au cîştigat mai mult de un contract sunt:

                   SRL Lovis Angro are cîştigate 3 contracte ,

                   SRL Baguette are cîştigate 2 contracte  ,

                   II Snejana Cebotari are cîştigate 2 contracte,

                   p/f Munteanu Gheorghe are cîştigate 2 contracte,

                  SRL Industria Lemn are cîştigate 2 contracte.

Ceilalți agenți economici au cîștigat doar cîte un contract.

 1. Observații de teren

În procesul de monitorizare a achizițiilor publice au fost analizate și monitorizate procedurile de achiziție publică, luând în considerare impactul financiar și relevanța pentru interesul public. La fiecare procedură monitorizată a fost analizată informația disponibilă, datele deschise dar și informația obținută prin solicitările oficiale de la autoritatea locală. Monitorizarea a cuprins întregul ciclu al unei achiziții, începând cu etapa de planificare și finalizând cu cea de executare a contractelor (în măsura în care datele au fost accesibile).

A fost analizată și monitorizată respectarea de către Primăria comunei Bilicenii Vechi a prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice și, implicit, utilizarea banilor publici cu respectarea principiilor de bună guvernare, inclusiv legalitatea, transparența și eficiența.

La nivel local, societatea civilă nu se implică suficient de activ și nu participă în procesul monitorizării achizițiilor publice. Mai mult, populaţia nu cunoaște despre acest drept garantat de către cadrul legal și procedura prin care pot fi solicitate informaţii cu privire la achiziţiile publice.

Deasemenea nu sunt implicați specialiști calificați pentru a întocmi caiete de sarcini ajustate la cerințele reale ale autorității contractante.

Autoritatea locală trebuie să demonstreze o atitudine responsabilă în desfășurarea procesului de achiziție publică, de la elaborarea documentației de atribuire până la implementarea contractului, luând în considerare interesul public și utilizarea resurselor financiare publice pentru procurările de bunuri, lucrări sau servicii.

Primăria com.Bilicenii Vechi cu toate că are în majoritate o populaţie tânără cu acces la internet, în cele mai dese cazuri nu publică online pe pagina sa web, informații despre activitatea primăriei.

În mod similar, primăria nu anunță public despre organizarea și desfășurarea ședințelor primăriei și consiliului local. 

Exemplu: SRL Ludviocons-Servicii de reparaţii a drumului.

Contractul încheiat de primărie cu SRL Ludviocons pentru Servicii de reparaţie a drumurilor,   semnat în data de 14.08.2019 a fost început şi finisat în acelaşi an (2019) cu toţi termenii indicaţi în contract.

[1] În general numărul total al contractelor indicate în darea de seamă și în raportul cu privire la monitorizarea contractelor de achiziții publice ale primăriei Bilicenii Vechi este diferit. În Darea de seamă sunt 22 de contracte (indicate conform numerotării Contractul Nr.1, Contractul Nr.2…Contractul Nr. 22) care ocupă 40 de linii diferite de buget. În Raport sunt 37 de contracte (numerotate Contractul Nr.1 pînă la Contractul Nr. 37) care ocupă 37 de linii de buget. Deci aceasta eroare nu-mi permite să identific complet suma totală a achiziţiilor publice  după tipologia  însăşi  a  achiziţii publice.

[2] Nu am găsit informații în bazele de date publice despre 5 agenți economici cu care primăria a încheiat contracte de achiziții în 2019

Seria de rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice, sunt lucrările participanților elaborate în cadrul proiectului „Amplificator Civic Local” și nu pretind a fi investigații jurnalistice, iar datele prezentate sunt pentru a oferi cetățenilor o viziune asupra felului în care sunt cheltuiți banii publici. Raportul reprezintă o lucrare de curs în baza datelor oferite de autoritățile publice locale, cât și în baza informațiilor publice disponibile pe site-urile oficiale. În cazul în care identificați o eroare, vă rugăm să ne expediați un mesaj la adresa comunitati.active@gmail.com

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a “”A.O. Comunități Active pentru Democrație Participativă” în cadrul proiectului ”Amplificator Civic Local” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Autor: Mihaela Gorbuli