Chișcăreni – Monitorizarea Achizițiilor Publice [RAPORT – Nr.2]

”Dragă Autoritate Publică Locală din comuna Chișcăreni, sunt un copil de aproape 15 ani și vreau foarte mult să-mi făuresc viitorul în satul meu de baștină. Recent am învățat multe lucruri interesante în cadrul Proiectului  ”Amplificator Civic Local”,  dar azi voi încerca să redactez un raport de monitorizare a Achizițiilor Publice, noțiuni care până nu demult erau  străine pentru mine. În acest raport am selectat și câteva sfaturi care ar face mai transparente Achizițiile Publice din satul nostru”.
                                                                                                          Semnat: Marinela
În procesul de monitorizare au fost utilizate următoarele surse de informații:
Obţinerea informaţiei
În luna ianuarie 2020 am expediat o solicitare de informații către primăria com. Chișcăreni, în care am solicitat:
 • copia Planului de achiziții publice pentru anul 2019;
 • copia Dării de  seamă privind realizarea achizițiilor de valoare mică și/sau cererilor de ofertă pentru anul 2019;
 • copia Raportului privind executarea contractelor de achiziție pentru anul  2019. 
Întrucît primăria ne-a expediat doar primele două documente, în lipsa Raportului privind executarea contractelor, n-am avut acces la informațiile cu privire la numele operatorilor economici cu care primăria a încheiat contracte în 2019. Iar acest lucru a provocat dificultăți la monitorizarea calitativă a achizițiilor publice.
 1. Numele localității, instituției monitorizate, anul monitorizării:
Primăria comunei Chișcăreni, anul 2019
 1. Date generale despre achiziții publice și licitații ale primăriei Chișcăreni:
Total – 2 892 437,66
 1. Tipurile de achiziții publice în funcție de mărimea contractului – contract de valoare mică, cererea ofertelor, licitație.
Achiziții  de valoare mică 
 • 35 contracte cu valoare de până la 200 000 MDL. 
 • 3 contracte cu valoare de peste 200 000 MDL.
 • Contractul Nr. 5 din 25 ianuarie 2019 (procurare produse alimentare) în sumă totală de 313 368; 
 • Contractul Nr. 24 din 02.08.2019 (servicii de reparație) în sumă de 298 347,2 MDL.
 • Contractul Nr. 23 din 02.08.2019 (servicii de reparație a drumurilor) în sumă de 288 942,1 MDL. 
 1. Tipurile de achiziții publice în funcție de categoria de cheltuieli – lucrări, bunuri, servicii.

Tipul de achiziții 
Suma
Numărul de contracte
Bunuri
Produse alimentare 
835 540
7 contracte
Combustibil 
261 295
2 contracte
Felinare electrice
31 900
1 contract 
Materiale de construcție
327 962
4 contracte 
Cărbune
195 520
1 contract 
Mijloace fixe 
33 700
2 contracte 
Total bunuri 
1 685 917
 
Servicii 
Servicii de transport 
37 680
4 contracte 
Servicii de telefonie și telecomunicații
48 150
2 contracte 
Energie electrică 
174 237
1 contract 
Salubrizare
119 000
3 contracte 
Servicii de responsabil tehnic
1 088,74
1 contract 
Servicii medicale 
3 360
1 contract
Servicii cadastrale
17 644
2 contracte 
Servicii de reparație 
326 227,2
3 contracte 
Total servicii
727 386,94
 
Lucrări
Reparația bucătăriei la grădiniță
44 930
1 contract 
Reparația drumurilor 
400 672,12
3 contracte 
Reamplasarea Liniei Electrice Aeriene
33 531,6
1 contract 
Total Lucrări 
479 133.72
 
TOTAL
2 892 437,66
 
 1. Observații de teren
Serviciul achiziții publice al Primăriei comunei Chișcăreni este gestionat de către o comisie în componența căreia intră 5 persoane.  Comisia este condusă de către primar iar ceilalți 4 membri sunt consilieri locali care sunt și responsabili de desfășurarea procedurilor de achiziții publice. La ședința de deschidere și cea de evaluare a ofertelor, membrii comisiei sunt invitați  prin telefon sau e-mail, participă și conducătorul instituției vizate. În componența grupului de lucru nu este nici un reprezentant al societății  civile și nici nu sunt invitați să participe la ședințele de evaluare a ofertelor. Surse de informare cu privire la data, locul și ora ședinței de evaluare a ofertelor, nu există.
Seria de rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice, sunt lucrările participanților elaborate în cadrul proiectului „Amplificator Civic Local” și nu pretind a fi investigații jurnalistice, iar datele prezentate sunt pentru a oferi cetățenilor o viziune asupra felului în care sunt cheltuiți banii publici. Raportul reprezintă o lucrare de curs în baza datelor oferite de autoritățile publice locale, cât și în baza informațiilor publice disponibile pe site-urile oficiale. În cazul în care identificați o eroare, vă rugăm să ne expediați un mesaj la adresa comunitati.active@gmail.com
Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a “”A.O. Comunități Active pentru Democrație Participativă” în cadrul proiectului ”Amplificator Civic Local” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

 

Raport realizat de Marinela Cucoș