Chișcăreni – Monitorizarea Achizițiilor Publice [RAPORT]

Primăria Chișcăreni este o comună cu o populație de  5330 locuitori și are în componență satele Chișcăreni și Nicolaevca. Are în gestiune 2 grădinițe de copii cu un număr total de 200 copii, 3 biblioteci, 2 Case de Cultură.

Pentru buna funcționarea a instituțiilor din gestiune toate procurările de servicii, bunuri, lucrări se fac prin achiziții conform legislației în vigoare, Legea N. 131 privind Achizițiile Publice și Regulamentul privind activitatea grupului pentru Achiziții Publice  (Hotărîrea de Guvern N. 667  din 27 mai 2016).

Primăria Com. Chișcăreni asigură transparența Achizițiilor publice prin plasare informației  pe panoul informativ din incinta primăriei, pagina FB  a primăriei.  unde este plasată informația despre :

 • componența grupului de lucru
 • contracte atribuite
 • planul anual de achiziții
 • anunțuri de intenție
 • informație despre desfășurarea concursurilor
 • rezultatele atribuirii contractelor
 • rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții publice

Reprezentanții societății civile au posibilitatea să analizeze și să monitorizeze procesele din domeniul achizițiilor publice, dar și să informeze opinia publică cu referire la utilizarea banilor publici în comuna Chișcăreni.

În procesul de monitorizare au fost utilizate următoarele surse de informații:

 

RAPORT CU PRIVIRE LA MONITORIZAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE

 

 1. Numele localității, instituției monitorizate, anul monitorizării:

Primăria comunei Chișcăreni, anul 2019

 1. Date generale despre achiziții publice și licitații ale primăriei Chișcăreni:

Total – 2 892 437,66

 

 1. Tipurile de achiziții publice în funcție de mărimea contractului – contract de valoare mică, cererea ofertelor, licitație.
 • Achizițiile de valoare mică (cu valoare de pînă la 200 000 MDL) sunt în număr de 38 contracte, divizate pe 39 de linii de buget, în sumă de 2 697 557 MDL.

Dintre acestea, 3 contracte depășesc suma prevăzută de 200 000 MDL:

 • Contractul Nr. 5 din 25 ianuarie 2019 (procurare produse alimentare) este divizat în două linii de buget în darea de seamă în sumă totală de 313 368 MDL. Prima linie de buget este de 101 400 MDL, iar a doua de 211 968 MDL.

Divizarea procedurilor de achiziţie este interzisă conform art.76 al Legii nr.131-2015 privind achiziţiile publice şi Hotărârii Guvernului nr.1419-2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de planificare de achiziţii publice.

 • Contractul Nr. 24 din 02.08.2019 (servicii de reparație) în sumă de 298 347,2 MDL.
 • Contractul Nr. 23 din 02.08.2019 (servicii de reparație a drumurilor) în sumă de 288 942,1 MDL.
 • Informaţiile despre celelalte achiziţii (cererea ofertelor de prețuri, negociere etc.) – 0

 

 1. Tipurile de achiziții publice în funcție de categoria de cheltuieli – lucrări, bunuri, servicii.

Tipul de achiziții Suma Numărul de contracte
Bunuri
Produse alimentare 835 540 7 contracte
Combustibil 261 295 2 contracte
Felinare electrice 31 900 1 contract
Materiale de construcție 327 962 4 contracte
Cărbune 195 520 1 contract
Mijloace fixe 33 700 2 contracte
Total bunuri 1 685 917  
Servicii
Servicii de transport 37 680 4 contracte
Servicii de telefonie și telecomunicații 48 150 2 contracte
Energie electrică 174 237 1 contract
Salubrizare 119 000 3 contracte
Servicii de responsabil tehnic 1 088,74 1 contract
Servicii medicale 3 360 1 contract
Servicii cadastrale 17 644 2 contracte
Servicii de reparație 326 227,2 3 contracte
Total servicii 727 386,94  
Lucrări
Reparația bucătăriei la grădiniță 44 930 1 contract
Reparația drumurilor 400 672,12 3 contracte
Reamplasarea Liniei Electrice Aeriene 33 531,6 1 contract
Total Lucrări 479 133.72  
TOTAL 2 892 437,66  

 

 1. Date despre agenții economici cărora le-au fost atribuite contracte cu autoritatea contractantă monitorizată (primărie / direcție raională / instituție de învățămînt / instituție de sănătate publică etc.)

În răspunsul oferit de primăria Chișcăreni (Dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice pe anul 2019, din 18.02.2020) ca rezultat al solicitării noastre de informație nu se conțin date privind numele agenților economici cu care primăria a încheiat contracte de valoare mică. Am expediat o solicitare repetată dar nu am primit răspuns. Regimul de carantină a limitat opțiunile noastre în ceea ce privește adresarea la poliție și sancționarea primăriei pentru informație incompletă.
Din acest motiv nu a fost posibilă realizarea unei liste cu agenții economici precum și identificarea eventualelor conflicte de interese etc.

 1. Studiu de caz

Analizând câteva contracte de achiziții publice  efectuate de APL Chișcăreni am constatat că la licitația de contractare a lucrărilor de reparație a drumurilor din localitate a participat doar un singur agent economic. Deci, nu a fost respectat principiul de asigurare a concurenței, adică cel puțin două oferte.

Un alt contract de achiziție – lucrări de forare a sondei arteziene și a stației de pompare deasupra sondei arteziene în scopul aprovizionării cu apă a localității – arată că concursul s-a desfășurat cu 3 ofertanți. Lucrările au fost efectuate în termenii din contract.

Contractele de achiziție a produselor alimentare – a fost respectată  procedura de contractare, prin participarea la licitație a câte 3 participanți. 

Am analizat informația despre agenții economici care au cîștigat aceste contracte – Danlevita SRL, Dortehtrans SRL, SC GAMA-VILO SERVICE SRL, Slavena Lux SRL, LOVIS ANGRO SRL, Baguette SRL.
Am verificat în registrele de date deschise informația existentă despre aceste companii. Nu am identificat vreo legătură între aceste firme și consilieri/primarul local. Majoritatea companiilor sînt înregistrate la Chișinău sau Bălți și prestează diverse servicii și în alte părți ale republicii.

Seria de rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice, sunt lucrările participanților elaborate în cadrul proiectului „Amplificator Civic Local” și nu pretind a fi investigații jurnalistice, iar datele prezentate sunt pentru a oferi cetățenilor o viziune asupra felului în care sunt cheltuiți banii publici. Raportul reprezintă o lucrare de curs în baza datelor oferite de autoritățile publice locale, cât și în baza informațiilor publice disponibile pe site-urile oficiale. În cazul în care identificați o eroare, vă rugăm să ne expediați un mesaj la adresa comunitati.active@gmail.com

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a “”A.O. Comunități Active pentru Democrație Participativă” în cadrul proiectului ”Amplificator Civic Local” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Raport elaborat de Nadia Ciugureanu