Despre

Proiectul ”Amplificator Civic Local” este implementat de Asociația Obștească Comunități Active pentru Democrație Participativă, cu scopul de a oferi locuitorilor din raioanele Telenești, Sîngerei și Șoldănești un set de instrumente – organizare comunitară, monitorizarea achizițiilor publice și a bugetelor locale, transparența Autorităților Publice Locale (APL) – pentru ca aceștia să poată participa activ și informat în procesul decizional la nivel local.

În acest fel activiștii vor contribui la creșterea implicării civice în localitățile lor, la creșterea responsabilității și transparenței autorităților publice locale, la stimularea participării cetățenilor în procesul decizional local.

Aceste scopuri sunt realizate prin organizarea a 3 instruiri, în domeniul bugetului local și achizițiilor publicemonitorizării transparenței APL și organizării comunitare la nivel local.

În urma instruirilor aproximativ 20 activiști locali vor efectua activități de monitorizare a APL în localitățile lor, care vor fi ulterior sintetizate într-un raport general și vor fi publicate în presa locală.

În rezultat, activiștii locali vor efectua monitorizarea achizițiilor publice, a transparenței decizionale și a bugetului local în localitățile lor.

Proiectul „Amplificator Civic Local” este implementat în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.