Pepeni – Monitorizarea Achizițiilor Publice [RAPORT]

Primăria comunei Pepeni este una dintre cele mai mari autorități contractante din  cele 26 ale raionului Sîngerei, care desfășoară anual proceduri de achiziție.  Pentru a analiza procedurile de achiziție publică, monitorii au utilizat posibilitățile oferite de Legea nr.131 privind achizițiile și Regulamentul privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții (Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016), inclusiv participarea reprezentanților societății civile în calitate de membri ai grupului de lucru. Astfel, reprezentanții societății civile au posibilitatea să analizeze și să monitorizeze procesele din domeniul achizițiilor publice, dar și să informeze opinia publică cu referire la utilizarea banilor publici în comună.                              

Deși am solicitat de la primărie următoarele documente:

➢ copia planului de achiziții publice pentru anul bugetar precedent

➢ copia dării de de seamă privind realizarea achizițiilor de valoare mică și/sau

cererilor de ofertă pentru anul bugetar precedent

➢ copia raportului privind executarea contractelor de achiziție pentru anul

bugetar precedent;

Primăria a expediat doar Registrul operativ privind evidența contractelor la situația din 31.12.2019. În lipsa celorlalte documente solicitate de la primărie, Registrul operativ stă la baza analizei achizițiilor publice din comuna Pepeni.

       În procesul de monitorizare au fost utilizate următoarele surse de informații publice:

 • Pagina web a Agenției Achiziții Publice (AAP) – http://etender.gov.md/;
 • Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (RSAP) – http://etender.gov.md/index;
 • Pagina web a Agenției pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) – https://ansc.md/ro.

 Primăria comunei Pepeni asigură transparența achizițiilor publice, inclusiv prin intermediul paginii facebook oficiale, pe pagina primăriei  (http://primariapepeni.md/),  publică unele informații privind procedurile de achiziție: Contracte atribuite; Informații privind desfășurarea concursurilor; Rezultatele atribuirii contractelor de achiziție; Componența grupului de lucru.

RAPORT CU PRIVIRE LA MONITORIZAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE

 1. Numele localității, instituției monitorizate, anul monitorizării:

 Primăria Pepeni (r.Sîngerei), 2019

 1. Date generale despre achiziții publice și licitații ale primăriei Pepeni:

  Total – 3 166 538,15 MDL[1]

 1. Tipurile de achiziții publice în funcție de mărimea contractului – contract de valoare mică, cererea ofertelor, licitație.

Întrucît, Primăria comunei Pepeni a încălcat Legea cu privire la accesul la informații și ne-a expediat doar Raportul operativ, nu avem acces la informații despre tipurile de achiziții publice: cîte achiziții publice de valoare mică a realizat primăria în 2019? cîte achiziții publice a realizat primăria prin cererea ofertelor de prețuri, cîte prin negocieri? etc.

Reieșind din Registrul operativ, banii au fost cheltuiți prin 46 de contracte de achiziții pentru următoarele instituții:

Denumirea instituției Suma totală Suma contract Executat
Căminul Cultural Pepeni 16 950 16 950 16 950
Căminul Cultural Răzălăi 8 850 8 850 8 850
Biblioteca Pepeni 16 340 16 340 16 340
Grădinița Răzălăi   229 965,51 205 743,26
Grădinița Pepeni 1 163 092,72 1 205 892,47 1 198 220,52
Aparatul Primarului Pepeni 2 325 614,35 1 731 523,35 1 720 434,37
TOTAL 3 506 524,33 3 209 521,33 3 166 538,15

 

 1. Tipurile de achiziții publice în funcție de categoria de cheltuieli – lucrări, bunuri, servicii.

Pentru a analiza datele din Registrul operativ privind evidența contractelor din comuna Pepeni, ne-am folosit doar de cifrele indicate la categoria Executat.

Tipul de achiziții Suma
Bunuri
Combustibil (Ailen Service, Lukoil-Moldova) 106 257,87
Produse alimentare (Lumea Pîinii, Incomlac, Aquatrade, Lovis Angro, Budăi Grup, Villa Prodotti, Lactis, Botnaru Iulia-trans) 993 584,43
Lemne (Lesobaza) 127 868
Produse chimice (Vectortrade) 70 547
Beton (Lex Global, Luilmar) 90 570
Altele (Prim-Dim, Dairpin) 64 494,3
Total bunuri 1 453 321,6
Lucrări
Reparații drum (Drumuri-Bălți, Nostalitserv) 483 944,17
Servicii
Electricitate (SA Fee-Nord) 583 290,04
Telecomunicații (Moldtelecom) 32 741,33
Încălzire (Ecobioenergy Grup) 136 000
Servicii de salubritate (Indmetalcongaz) 60 085,98
Altele (Vulpe Grigore, Spinache Victor, Onceanu Oleg, Ignatiuc Dmitrii, Gama-vilo, Cazacu Constantin, Stefaniuc Prim, Crigan Nicolae, Lopotenco Gheorghe) 417 155,03
Total servicii 1 229 272,38
TOTAL 3 166 538,15 MDL

 

 1. Date despre agenții economici cărora le-au fost atribuite contracte cu autoritatea contractantă monitorizată (primărie / direcție raională / instituție de învățămînt / instituție de
  Lista agenților economici Conducător Adresa Nr. de contracte
1 SA Fee-Nord   Bălți 1
2 SA Lesobara Ciobanu Tudor Bălți 1
3 Moldtelecom Postolachi Viorel Chișinău 1
4 Lumea Pâinii SRL Andrei Vasile Telenești 2
5 Budăi Grup SRL Scurtu Valentin Budăi, Telenești 2
6 Ștefaniuc Prim SRL Ștefaniuc Vitalie Chișinău 1
7 Aquatrade SRL Barabaș Serghei Bălți 1
8 SRL Lovis Angro Sofronie Lilian Chișinău 2
9 SA Lactis Angheluță Gheorghe Rîșcani 1
10 Villa Prodatti Agrici Alexei Chișinău 3
11 SA Incomlac Jardan Vladimir Bălți 2
12 Î.I. Botnaru Iulia-Trans Botnaru Iulia Prepelița, Sîngerei 1
13 Î.I. Onceanu Oleg Onceanu Oleg Pepeni 1
14 Vectortrade SRL Guțu Violeta Bălți 1
15 Ecobioenergy Grup SRL Cimbriciuc Rodion Chișinău 1
16 Prim-Dim SRL Stroici Dumitru Pepeni 1
17 Î.I. Vulpe Grigore Vulpe Grigore Pepeni 3
18 SA Drumuri-Balti Răilean Ion Bălți 2
19 SRL Lukoil Moldova Isayev Feyruz Chișinău 1
20 Crigan Nicolae   Pepeni 1
21 Dairpin SRL Țugulea Elena Chișinău 1
22 Luilmar SRL Luca Ilie Chișinău 1
23 Î.M. Indmetalcongaz Sincovschi Eugeni Sîngerei 2
24 Cazacu Constantin   Pepeni 1
25 SRL Consvesaj Rudeanu Eugenia Pepeni 1
26 SRL Ailen Service Palade Dumitru Pepeni 2
27 SRL Nostalitserv-Prim Bîtcă Tudor Bălți 1
28 SRL Gama-Vilo Service Munteanu Lilian Criuleni 1
29 Lopotenco Gheorghe   Pepeni 2
30 Ignatiuc Dmitrii   Prepelița, Sîngerei 1
31 Î.I. Spinache Victor Spînache Victor Pepeni 1
32 SRL Lex-Global Gaidamaşciuc Liubov Bălți 1

 

Astfel, din lista de mai sus a operatorilor economici:

 • 9 sunt din comuna Pepeni
 • 3 sunt din raionul Sîngerei
 • 20 sunt din alte regiuni

Operatorii economici care au cîştigat mai mult de un contract sunt:

 • cîte 3 contracte: Vulpe Grigore, Villa Prodotti SRL
 • cîte 2 contracte: Budăi Grup SRL, Drumuri-Bălți SA, Lopotenco Gheorghe, Incomlac, Lovis Angro, Indmetalcongaz, Lumea Pîinii.

 

 1. Observații de teren

  Prin investigarea realizării curente, m-am convins de realizare unor lucrări, achiziții care s-au înfăptuit în cadrul primăriei pe parcursul anului 2019, de exemplu: s-au realizat lucrările specificate în contracte, au fost achiziționate bunurile indicate în contract, respectîndu-se cantitatea și parametri indicați. În mare măsură bunurile  servesc interesul public. Cele mai mari achiziții și servicii s-au realizat și prestat pentru grădinițe, dar și pentru aparatul primăriei.

        Analizînd datele din Registrul operativ, am  ajuns la concluzia că situația nu e chiar atât de critică dar rezerve permanent sunt.

În Regulamentul privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții este stipulat: fiecare membru al grupului de lucru este obligat să semneze procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi procesul-verbal de evaluare a ofertelor. Respectiv, în cazul în care reprezentantul societății civile este prezentat la ședința de evaluare, trebuie să semneze proces-verbal de evaluare. Or, acest drept este încălcat întrucât ora și ziua desfășurării ședinței nu este permanent adusă la cunoștință reprezentanților societății civile.

În procesul de monitorizare a achizițiilor publice au fost analizate și monitorizate proceduri de achiziție publică, luând în considerare impactul financiar și relevanța pentru interesul public. La fiecare procedură monitorizată a fost analizată informația disponibilă, datele deschise dar și informația obținută prin solicitări oficiale de la autoritatea locală. Monitorizarea a cuprins întregul ciclu al unei achiziții, începând cu etapa de planificare și finalizând cu cea de executare a contractelor (în măsura în care datele au fost accesibile). A fost analizată și monitorizată respectarea de către Primăria comunei Pepeni a prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice si implicit, utilizarea banilor publici cu respectarea principiilor de bună guvernare, inclusiv legalitatea, transparența și eficiența.

La nivel local, societatea civilă nu se implică suficient de activ și nu participă în procesul monitorizării achizițiilor publice. Mai mult, nu activează organizații neguvernamentale, reprezentanții societății civile nu cunosc despre acest drept conferit de cadru legal și procedura prin care pot solicita includerea în componența grupului de lucru pentru achiziții din cadrul autorității contractante.

 [1] Suma totală a achizițiilor publice din comuna Pepeni am luat-o din Registrul Operativ, categoria Total Global Executat.

Seria de rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice, sunt lucrările participanților elaborate în cadrul proiectului „Amplificator Civic Local” și nu pretind a fi investigații jurnalistice, iar datele prezentate sunt pentru a oferi cetățenilor o viziune asupra felului în care sunt cheltuiți banii publici. Raportul reprezintă o lucrare de curs în baza datelor oferite de autoritățile publice locale, cât și în baza informațiilor publice disponibile pe site-urile oficiale. În cazul în care identificați o eroare, vă rugăm să ne expediați un mesaj la adresa comunitati.active@gmail.com

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a “”A.O. Comunități Active pentru Democrație Participativă” în cadrul proiectului ”Amplificator Civic Local” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

        Raport elaborat de Viorica Vulpe