Prepelița – Monitorizarea Achizițiilor Publice [RAPORT]

 1. Primăria Prepelița (r. Sîngerei), 2019
 2. Date generale despre achiziții publice și licitații ale primăriei Prepelița:

  Total – 1 755 682,9 MDL

 1. Tipurile de achiziții publice în funcție de mărimea contractului – contract de valoare mică, cererea ofertelor, licitație.
 • Achizițiile de valoare mică (cu valoare de pînă la 200 000 MDL pentru bunuri și servicii; cu valoare până la 250 000 MDL pentru efectuarea lucrărilor) sunt în număr de 41.

Achizițiile de valoare mică care depășesc suma prevăzută de 200 000 MDL: achiziția de energie electrică de la SA Fee-Nord, 1 contract în valoare de 280 000 MDL.

 • Cererile ofertelor de preţuri (de la 200 000-800 000 pentru bunuri şi servicii, şi peste 2 000 000 pentru lucrările efectuate): pe tender.gov.md găsim informație despre 1 contract de achiziție în valoare de 402 903,8 MDL atribuit companiei Frixon (reparația drumului).
 1. Tipurile de achiziții publice în funcție de categoria de cheltuieli – lucrări, bunuri, servicii.

 

Tipul de achiziții Suma Numărul de contracte
Bunuri
Produse alimentare 462 740,1 11 contracte
Apă potabilă 9 900 1 contract
Materiale de construcții 123 257 2 contracte
Inventar de producere, birotică 31 738 4 contracte
Combustibil 191 325 2 contracte
Total bunuri 818 960,1  
Servicii
Energie electrică 280 000 1 contract
Telecomunicații 28 200 1 contract
Reparații 38 994 4 contracte
Servicii transport 5 100 1 contract
Servicii informaționale 6000  
Servicii de asigurări 2500 1 contract
Servicii neatribuite 38 200 11 contracte
Total servicii 398 994  
Lucrări
Reparație drum 537 728,8  
TOTAL 1 755 682,9  

 

 

 1. Date despre agenții economici cărora le-au fost atribuite contracte cu autoritatea contractantă monitorizată (primărie / direcție raională / instituție de învățămînt / instituție de
  Lista agenților economici Conducător Adresa Nr. de contracte
1 SA Lactis Angheluță Gheorghe Rîșcani 2
2 SA Transelit Ciumac Nicolae Edineț 1
3 Budăi Grup SRL Scurtu Valentin Budăi, Telenești 1
4 Lumea Pâinii SRL Andrei Vasile Telenești 1
5 SA Fee-Nord   Bălți 1
6 SA Moldtelecom Postolachi Viorel Chișinău 1
7 Cansiovit SRL –          –          1
8 Gelibert Com SRL Tulbure Ion Bălți 1
9 IP CTIF Chișinău   Chișinău 1
10 Slavena Lux SRL Smirnov Alexandru Chișinău 2
11 Î.I. Chelea Petru Chelea Petru Bănești, Telenești 1
12 Volosciuc Ivan     2
13 Smîntînă Ion     1
14 Catrinescu Ivan     1
15 Chireev Stanislav     1
16 Î.I. Botnaru Iulia Trans Botnaru Iulia Prepelița 2
17 Teacă Alexandru     2
18 Corolevschi Andrei     1
19 Î.I. Mariana Chițan Chițan Victor Copăceni, Sîngerei 3
20 Garanovschi Nicolae     2
21 Cosneanu Radu     2
22 Moșneaga Dumitru     1
23 Ștefan Mihail     1
24 Flerixon SRL Ușurelu Vasile Florești 2
25 Boldu Valeriu     1
26 CC din satul Vranești Timoftică Ion Sîngerei 1
27 SRL Consvesaj Rudeanu Eugenia Pepeni, Sîngerei 1
28 SRL Prim-Dim Stroici Dumitru Pepeni, Sîngerei 1
29 Baguette SRL Cebotari Valentin Chișinău 3

 

 

Astfel, din lista de mai sus a operatorilor economici:

 • 1 este din comuna Prepelița
 • 4 sunt din raionul Sîngerei
 • 12 sunt din alte regiuni
 • 11 persoane fizice care au prestat servicii primăriei sunt din localități neidentificate

Operatorii economici care au cîştigat mai mult de un contract sunt:

 • cîte 3 contracte: Baguette, Mariana Chițan
 • cîte 2 contracte: Flerixon SRL, Garanovschi Nicolae, Cosneanu Radu, Teacă Alexandru, Botnaru Iulia SRL, Volosciuc Ivan, Slavena Lux SRL, SA Lactis
 1. Observații de teren

În procesul de monitorizare a achizițiilor publice au fost analizate și monitorizate proceduri de achiziție publică, luând în considerare impactul financiar și relevanța pentru interesul public. La fiecare procedură monitorizată a fost analizată informația disponibilă, datele deschise dar și informația obținută prin solicitări oficiale de la autoritatea locală.

În cadrul Primariei Prepelița s-a respectat parțial principiul transparenței achizițiilor publice, conform prevederilor legale: Hotărîrea de Guvern 667 din 04.2016.

Seria de rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice, sunt lucrările participanților elaborate în cadrul proiectului „Amplificator Civic Local” și nu pretind a fi investigații jurnalistice, iar datele prezentate sunt pentru a oferi cetățenilor o viziune asupra felului în care sunt cheltuiți banii publici. Raportul reprezintă o lucrare de curs în baza datelor oferite de autoritățile publice locale, cât și în baza informațiilor publice disponibile pe site-urile oficiale. În cazul în care identificați o eroare, vă rugăm să ne expediați un mesaj la adresa comunitati.active@gmail.com

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a “”A.O. Comunități Active pentru Democrație Participativă” în cadrul proiectului ”Amplificator Civic Local” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Raport elaborat de Vera Navaloaca