Sîngereii Noi – Monitorizarea Achizițiilor Publice [RAPORT]

Informațiile prezentate în acest raport sunt analizate pe înțelesul tuturor și din perspectivele accesibilității pentru orice cetățean care dorește să se informeze despre achizițiile realizate de către autoritatea contractantă (AC) în perioada anului 2019.

Scopul elaborării acestui raport constă în monitorizarea respectării principiului transparenței achizițiilor publice de către autoritățile contractante.

Acțiunile AC în procesul de achiziții publice au fost raportate la prevederile Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, HG 665 din 27.05.2016 regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, precum și alte Hotărîri de Guvern.

Raportul a fost elaborat în baza informațiilor prezentate de către instituțiile participante în procesul de monitorizare, precum și informațiile extrase de pe paginile web:

De pe platformele electronice:

În cadrul monitorizării și analizei achizițiilor publice realizate de autoritățile contractante s-au colectat și prelucrat sub aspect cantitativ și calitativ date ce țin de transparența în procesul decizional, realizate prin următoarele acte:

 • planurile de achiziții publice;
 • anunțurile;
 • raportul de monitorizare a contractelor de achiziții publice.

Descrierea instituției monitorizate

Sîngereii Noi este un sat şi comună din raionul Sîngerei. Din componenţa comunei fac parte localităţile Mărineşti și Sîngereii Noi. Satul Sîngereii Noi a fost întemeiat în anul 1921. Este unul dintre cele 26 de sate din raionul Sîngerei.  

Satul Sîngereii Noi dispune de 3 magazine, centru medical, o baie, 3 instituții preșcolare, o școală de cultură generală, un cămin cultural, 2 biblioteci, un oficiu de telecomunicații. În localitate sînt 483 de fîntîni, 32 km drumuri,  904 instalații de alimentare cu gaz lichefiat.

Pentru buna funcționare a instituțiilor din gestiune toate procurările de servicii, bunuri, lucrări se fac prin achiziții conform legislației în vigoare.

La cererile de acces la informație Primăria s.Sîngerei Noi a oferit:

 • Planul de achiziții publice pentru anul 2019 (Anexa 1)
 • Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2019 (Anexa 2)
 • Raport privind executarea contractelor de ahiziții în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019. (Anexa 3)

Raportul dat prezintă monitorizarea utilizării banilor publici, în special prin procedurile de achiziții publice ale autorităților locale. În calitate de autorități contractante au fost selectate Primăria s. Sîngerei Noi, r. Sîngerei.

Date generale despre bugetul local

Pentru formarea unei imagini clare despre bugetul local al s. Sîngerei Noi au fost analizate următoarele surse web:

intr49_2_0

Astfel, conform surselor menționate mai sus

bugetul s. Sîngerei Noi pentru anul 2019 este de 5214,5.

Primăria s. Sîngerei Noi în calitate de autoritate contractantă (AC) aprobă grupurile de lucru pentru achiziții în conformitate cu prevederile Legii nr.131 in 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice și prevederile Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.667 din 27.05.2016.

Menționăm că conform prevederilor legislative în vigoare, printre obligațiile grupului de lucru pentru achiziții din cadrul AC conform pct. 21 din HG nr. 667 din 27 mai 2016 se numără și:

 • asigurarea transparenței și publicității procedurilor de achiziție publică;
 • asigurarea publicării documentaţiei de atribuire pe pagina web a autorităţii contractante;
 • asigurarea participării pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziţie, în scopul asigurării concurenţei şi combaterii concurenţei neloiale în domeniul achiziţiilor publice;
 • informarea operatorilor economici înregistraţi la procedura de achiziţie despre operarea modificărilor în documentaţia de atribuire;
 • oferirea informaţia reflectată în documentaţia de atribuire operatorilor economici solicitanţi.

Date generale despre achiziții publice și licitații ale instituției/primăriei monitorizate

Analizînd documentele oferite de Primăria s.Sîngerei Noi, (Planul de ahiziții publice pentru anul 2019; Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2019; Raport privind executarea contractelor de achiziții în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019) menționăm că AC a efectuat procesul de achiziționare conform legislației RM.

Astfel, conform Legii nr.131, a fost format grupul de lucru pe achiziții publice.  În Plan sunt menționate 19 poziții de realizare a achizițiilor:

 • Contract de valoare mică – 19
 • Contract de valoare mică (sezoniere) – 4
 • Cererea ofertelor de prețuri – 3

Contracte de valoare mică: 1426400 lei

Contracte de valoare mică (sezoniere): 335800 lei

Cererea ofertelor de prețuri: 1215400 lei

Suma totală planificată pentru achiziții publice în anul 2019 a fost de 2926800 lei total

Tipurile de achiziții publice în funcție de categoria de cheltuieli

Analizând Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2019 și Raportul privind executarea contractelor de ahiziții în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 au fost identificate următoarele date:

 • 39 de contracte de valoare mică au fost semnate și înregistrate.

Au fost realizate achiziții publice pe următoarele categorii:

 • Servicii (telefonie, electricitate, salubrizare) – suma totală 467700 lei.
 • Transport – suma totală 288 lei.
 • Lucrări – suma totală 383218,89 lei.
 • Bunuri (petroliere, mijloace fixe, cărbune, lemn) – suma totală 563392 lei.
 • Alimentație – suma totală 1072506,64 lei.

Suma totală a achizițiilor pentru anul 2019: 2487105,53 lei

Date despre agenții economici cărora le-au fost atribuite contracte cu autoritatea contractantă monitorizată

În perioada anului 2019, Primăria s.Sîngerei Noi a semnat contracte cu 23 agenți economici:

 1. A. FEE Nord s
 2. A. Moldovagaz b
 3. A. Incomlac a
 4. A. Moldtelecom s
 5. SRL Ecobricheta b
 6. SRL Baguette a
 7. II PM Bodnari a
 8. SRL Petrom- Moldova b
 9. Josan Nicolae t
 10. SRL Trei Gusturi a
 11. Zelinschi Valeriu l
 12. SRL Singercol l
 13. II Singereanu Nicolae b
 14. Perju Tudor l
 15. SRL Vacercomprim s
 16. SRL Baxa-story l
 17. SRL Siatrend l
 18. SRL Evridica-com a
 19. ICS BM Tehnotrade b
 20. SRL Rovas b
 21. SRL Dina- Cociug b
 22. SRL Protobager-trans s
 23. SRL Dublu Construct s

Din numărul total de agenți:

Din lista agenților economici, prezentată anterior, putem observa că AC a semnat contracte repetate cu următorii:

Nr. Agent economic Nr. contractelor Domeniul activității Suma totală a contracteor
1 II PM Bodnari 3 contracte Alimentație 430412 lei
2 SRL Baguette 5 contracte Alimentație 286782,11 lei
3 SA Incomlac 5 contracte Alimentație 282119,6 lei
4 SRL Siatrend 2 contracte Lucrări 53440,25 lei
5 SRL Trei Gusturi 3 contracte Alimentație 51280 lei
6 II Singereanu Nicolae 3 contracte Bunuri 136989 lei
7 SRL Ecobrichete 2 contracte Bunuri 92664 lei

 

Analizînd numărul de contracte semnate între AC și agenții economi, cît și suma totală a lor, a fost făcută referința la Legea nr. 131 03-07-2015. Astfel, putem constata unele încălcări. Conform Legii nr. 131  Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii (punctual 1)

 1. a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decît cele menționate la lit.   c) – 200000 de lei;
 2. b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 250000 de lei;
  c) pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 – 400 000 de lei.

Deci a fost depășit pragul sumei contratelor cu agentul II PM Bodnari.

Analizînd Lista agenților economici (Anexa 2) și informația de pe pagina web https://www.infobase.md/ au fost stabilite următoarele date:

Toate companiile sunt înregistrate și își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.

Următorul pas a fost accesarea www.idno.md și www.infobase.md pentru a analiza Pentru a afla date despre companie, administrația și conducerea acesteia accesăm registrul întreprinderilor din Moldova.

Nu au fost observate conflicte de interese.

 

Seria de rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice, sunt lucrările participanților elaborate în cadrul proiectului „Amplificator Civic Local” și nu pretind a fi investigații jurnalistice, iar datele prezentate sunt pentru a oferi cetățenilor o viziune asupra felului în care sunt cheltuiți banii publici. Raportul reprezintă o lucrare de curs în baza datelor oferite de autoritățile publice locale, cât și în baza informațiilor publice disponibile pe site-urile oficiale. În cazul în care identificați o eroare, vă rugăm să ne expediați un mesaj la adresa comunitati.active@gmail.com

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a “”A.O. Comunități Active pentru Democrație Participativă” în cadrul proiectului ”Amplificator Civic Local” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

 

Autoare: Svetlana Soloviova