Suhuluceni – Monitorizarea Achizițiilor Publice [RAPORT]

  1. Numele localității, instituției monitorizate, anul monitorizării:
 Primăria comunei Suhuluceni, Telenești, 2019.
  1. Date generale despre achiziții publice și licitații ale primăriei comunei Suhuluceni, Telenești. 
Suma totală a achizițiilor publice locale planificate de primăria Suhuluceni, conform Planului de  desfășurare a procedurii de  achiziţionare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor al  Primariei  Suhuluceni  pentru 2019 a fost de 913 900 lei. 
Suma totală a achizițiilor publice locale realizate ale Primăriei Suhuluceni a fost de 787 360,80 lei (date din Registrul privind executarea contractelor pe contul trezorerial și ordinelor de plată la situaţia din 31.12.2019). 
Am consultat pagina Agenției de Stat Achiziții Publice pentru a verifica contractele atribuite (dacă au fost) în 2019 ale autorității contractante Primăria comunei Suhuluceni. Nu au fost găsite careva contracte. 
  1. Tipurile de achiziții publice planificate în funcție de mărimea contractului – contract de valoare mică, cererea ofertelor, licitație.
În total, pe durata anului 2019, primăria comunei Suhuluceni a planificat achiziții publice în valoare de  913 900 lei, toate prin Contracte de mică valoare. 
Dintre ele:
Achiziții de bunuri – 389300  lei.
Servicii – 262000 lei. 
Lucrări – 262600 lei. 
  1. Date despre agenții economici cărora le-au fost atribuite contracte cu autoritatea contractantă monitorizată (primărie / direcție raională / instituție de învățămînt / instituție de sănătate publică etc.)
Registrul privind executarea contractelor pe contul trezorerial și ordinelor de plată la situaţia din 31.12.2019 conține informație despre 84 contracte încheiate cu 28 agenți economici, repartizate după cum urmează.
Numele agentului economic
Conducătorul
Adresa
Nr. de contracte câștigate
SA Moldovagaz
 
Chișinău
2
Gas Natural Fenosa 
 
Chișinău
6
SA Moldtelecom
 
Chișinău
6
SC Budăi Grup SRL
SCURTU VALENTIN
Budăi, Telenești
2
TIRAMISA S.R.L.
 
Orhei
12
Calogorescu Valeriu
 
or.Teleneşti str. Dacia
12
LUMEA PAINII S.R.L.
ANDREI VASILE
Teleneşti, str. 8 Martie, 44
2
I.I. COTIUJANU VASILE I.
COTIUJANU VASILE
Teleneşti, str. Rareş Petru, 1,
15
BORDEI TATIANA
Bordei Tatiana
Glodeni, str. Primăverii, 71
1
VIALS-TEH S.R.L.
Alexandru Colac
Chișinău
3
Colun Mihail (p/f)
 
Suhuluceni 
1
Banari Stefan (p/f)
 
Suhuluceni
1
TEHINSTALSERVICE S.R.L.
 
Teleneşti, Chiştelniţa
1
CARCEA Gavril (p/f)
   
2
BABCENCO GRUP S.R.L.
Babcenco Iurie
Teleneşti, str. Renaşterii, 64
1
ATRAX-B S.R.L.
Nicolae Guzun 
Chișinău
2
I.C.S. BM TECHNOTRADE S.R.L.
 
Chișinău
1
BUNESCU SERGHEI I.I.
BUNESCU SERGHEI
Teleneşti, Ineşti
1
PETROM-MOLDOVA S.R.L.
 
Chișinău
4
Colun Tudor (p/f)
 
Suhuluceni
1
Curchi Nicolae (p/f)
 
Suhuluceni
1
Curchi Vinidict (p/f)
 
Suhuluceni
1
SA HIDROCONSTRUCTOR
Alexandru Mocanu
Orhei, Pelivan
1
LUSMECON S.A.
 
Chișinău
1
EVSEMAS-PRIM S.R.L.
Stegărescu Sergiu
Suhuluceni
1
Focsa Oleg (p/f)
 
Suhuluceni
1
GENIAL INVEST S.R.L.
Elena Rudenco
Chișinău
1
ELECTROMAGIC S.R.L.
Ina Manoli
Teleneşti, str. Alecsandri Vasile, 27, ap. 2
1
 
În total primăria Suhuluceni a încheiat contracte de mică valoare cu 28 agenți economici, dintre care 7 sînt persoane fizice. 
Dintre ei, 15 își au sediile în raionul Telenești. 
Cu unii agenți –  PETROM-MOLDOVA S.R.L., GNF FURNIZARE ENERGIE S.R.L., BUDĂI GRUP S.R.L., MOLDTELECOM S.A., BUDĂI GRUP S.R.L., TIRAMISA S.R.L., VIALS-TEH S.R.L., ATRAX-B S.R.L., I.I. COTIUJANU VASILE I., LUMEA PAINII S.R.L.,  Calogorescu Valeriu au fost încheiate mai mult de un contract. 
Cele mai multe contracte, în număr de 15  au fost încheiate cu I.I. COTIUJANU VASILE I. 
Nu am găsit cazuri în care contractele să fie divizate pentru a menține suma totală a contractului sub 200 mii lei. Unele companii obțin mai multe contracte pentru că prestează servicii mai multor instituții finanțate din bugetul local – grădinițele din Suhuluceni și Ghermănești, căminele culturale din Suhuluceni și Ghermănești, biblioteca publică, teatrul popular Suhuluceni, aparatul primarului. 
  1. Observații.
Am ales să investigăm compania EVSEMAS-PRIM S.R.L., întrucît este unicul agent economic, persoană juridică, înregistrată în Suhuluceni care a cîștigat un contract de achiziție publică cu primăria din localitate. 
Conform datelor registrului www.bizzer.md, compania EVSEMAS-PRIM S.R.L., cu 1019606000609, a fost fondată pe 14 februarie 2019. 
Pe parcursul anului 2019, compania EVSEMAS-PRIM S.R.L. a cîștigat un contract în valoare de 7 800,00 lei (înregistrat la data de 18.11.2019).  
Fondator și conducător al companiei este Sergiu Stegărescu. 
O persoană cu același nume apare în lista consilierilor locali ai comunei Suhuluceni, reales în 2019 pe listele Partidului Democrat (1). 
Nu știm dacă e vorba de una și aceeași persoană (numele de familie Stegărescu fiind foarte răspîndit în localitate) astfel că nu ne putem pronunța în privința unui posibil conflict de interese. 
Referințe:
  1. https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/CR_PV_Scanate/CL_PV_Scanate/Telene%C8%99ti/34_26_Suhuluceni_CL.pdf 

 

Seria de rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice, sunt lucrările participanților elaborate în cadrul proiectului „Amplificator Civic Local” și nu pretind a fi investigații jurnalistice, iar datele prezentate sunt pentru a oferi cetățenilor o viziune asupra felului în care sunt cheltuiți banii publici. Raportul reprezintă o lucrare de curs în baza datelor oferite de autoritățile publice locale, cât și în baza informațiilor publice disponibile pe site-urile oficiale. În cazul în care identificați o eroare, vă rugăm să ne expediați un mesaj la adresa comunitati.active@gmail.com
Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a “”A.O. Comunități Active pentru Democrație Participativă” în cadrul proiectului ”Amplificator Civic Local” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.