Training: Monitorizarea Achizițiilor Publice

87309664_883274445461409_1138717644032049152_o

Între 21-23 februarie, A.O. ”CADP” a organizat la Bălți instruirea “Monitorizarea Achizițiilor Locale” – cea de a doua instruire din cadrul programului Amplificator Civic Local. Trainerii instruirii au fost Ala Revenco și Andrei Cebotari.
În cadrul instruirii, am discutat despre planificarea bugetului local, principalele categorii de cheltuieli, tipurile de achiziții publice, sursele de informații privind achizițiile publice, metodele de aranjare ale achizițiilor.

Împreună cu cele 16 participante din raioanele Telenești, Sîngerei și Șoldănești am analizat răspunsurile la solicitările de informații cu privire la achizițiile publice pe care le-am expediat primăriilor locale la instruirea precedentă. Totodată, am elaborat o petiție către Inspectoratele de Poliție Locală pentru a fi sancționate primăriile care n-au răspuns solicitărilor în termenul legal de 15 zile lucrătoare. Participantele au început să completeze raportul de monitorizare ale achizițiilor publice locale.

 

Invitata specială a fost activista civică, preşedinta AO “Afina”, Renata Grădinaru care a vorbit despre proiectele de tineret pe care le-a desfășurat în mun. Bălți, despre succesele și eșecurile mecanismului de bugetare civică în mun. Bălți, despre necesitatea implicării femeilor în procesul decizional local și despre necesitatea solidarității între femei.

Scopul proiectului ”Amplificator Civic Local” este să ofere locuitorilor din raioanele Telenești, Sîngerei și Șoldănești un set de instrumente – organizare comunitară, monitorizarea achizițiilor publice și a bugetelor locale, transparența APL. În acest fel activiștii vor contribui la creșterea implicării civice în localitățile lor, la creșterea responsabilității și transparenței autorităților publice locale, la stimularea participării cetățenilor în procesul decizional local. Aceste scopuri urmează a fi realizate prin organizarea a 3 instruiri (în domeniul bugetului local și achizițiilor publice, în domeniul monitorizării transparenței APL și în domeniul organizării comunitare la nivel local). În urma instruirilor aproximativ 20 activiști locali vor efectua activități de monitorizare a APL în localitățile lor, care vor fi ulterior sintetizate într-un raport general și vor fi publicate în presa locală.

Proiectul „Amplificator Civic Local” este implementat în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.