Vadul-Rașcov – Monitorizarea Achizițiilor Publice [RAPORT]

Scopul general al proiectului este creșterea capacității societății civile de a monitoriza utilizarea banilor publici, în particular a achizitiilor publice.
Cazurile de neplanificare sau planificare inadecvată a achizițiilor ramîn neobservate și nesancționate, chiar dacă Codul Contravențional prevede sancțiuni în acest sens.
Organizaţia implicată în realizarea proiectului a continuat evaluarea gradului de transparenţă a autorităţilor contractante monitorizate în aspecte ce ţin de planificarea achizițiilor publice.
Unul din elementele transparenţei achiziţiilor publice este planificarea acestora şi publicarea informaţiei cu privire la planificare.
Ținând cont de faptul că pînă la limita de 200,000 lei pentru bunuri și servicii și 250,000 lei pentru lucrări se aplică proceduri de transparență redusă cum sunt achizițiile de valoare mică, o bună parte din achizițiile efectuate de autoritățile contractante mai mici pot fi cu greu urmărite, doar post-factum, la publicarea listei contractelor atribuite.
Obiectivele monitorizării au constituit:
 Analiza corectitudinii efectuării procedurilor de achiziții publice;
 Identificarea posibilelor abateri de la cadrul legal din domeniul achizițiilor publice;
 Constatarea unor factori ce ar fi putut dispersa concurența reală și tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu în privința potențialilor participanți.
Primăria comunei Vadul Rașcov este o autoritate contractantă care desfășoară anual proceduri de achiziție. Pentru a analiza procedurile de achiziție publică, am utilizat posibilitățile oferite în temeiul art.15, alin 1 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, pct.20 subpct. 10 şi pct.34 al Regulamentului cu  privire la  activitatea grupului de lucru, aprobat prin HG nr.667 din 27.05.2016, inclusiv participarea reprezentanților societății civile în calitate de membri ai grupului de lucru. Astfel, reprezentanții societății civile au posibilitatea să analizeze și să monitorizeze procesele din domeniul achizițiilor publice, dar și să informeze opinia publică cu referire la utilizarea banilor publici în comună.
În luna ianuarie 2020 am elaborat și am expediat o solicitare de informații către primăria com. Vadul Rașcov, în care am solicitat:
  • copia planului de achiziții publice pentru anul bugetar precedent;
  • copia dării de seamă privind realizarea achizițiilor de valoare mică și/sau cererilor de ofertă pentru anul bugetar precedent;
  • copia raportului privind executarea contractelor de achiziție pentru anul bugetar precedent.
 
RAPORT CU PRIVIRE LA MONITORIZAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE
  1.   Numele localității, instituției monitorizate, anul monitorizării:
 Primăria Vadul Rașcov (r. Șoldănești), 2019.
  1. Date generale despre achiziții publice și licitații ale primăriei comunei Vadul Rașcov (Șoldănești).
Total: 910 968.93 MDL.
 
  1. Tipurile de achiziții publice în funcție de mărimea contractului – contract de valoare mică, cererea ofertelor, licitație.
Toate achizițiile au fost realizate prin contract de mică valoare. Achizițiile de valoare mică (cu valoare de pînă la 200 000 MDL) sunt în număr de 14.
Achizițiile de valoare mică care depășesc suma prevăzută de 200 000 MDL:  1.            
  1. Tipurile de achiziții publice în funcție de categoria de cheltuieli – lucrări, bunuri, servicii.

Nr.
Tipul de achiziții
Suma
Numărul de contracte
 
Bunuri
1
Produse petroliere
18 000.00
1 contract
2
Fructe și legume
46 220.00
3 contracte
3
Produse de panificație
14 280.00
1 contract
4
Lemn de foc
39 000.00
1 contract
5
Produse alimentare
227 064.68
4 contracte cu 2 agenți economici
 
Total bunuri
444564.68
 
 
SERVICII
1
Servicii telefonice
16 500.00
1 contract
2
Servicii internet
13 300.00
1 contract
3
Servicii reparație drum
214 600.00
1 contract
 
Total servicii
244400
 
 
LUCRĂRI
1
Reparații curente izvor
187 004.25
1 contract
2
Foișor de lemn
35 000.00
1 contract
 
Total lucrări
222004.25
 
 
TOTAL
910 968.93 MDL
 
 
  1. Date despre agenții economici cărora le-au fost atribuite contracte cu autoritatea contractantă monitorizată
Din păcate, primăria Vadul Rașcov nu a trimis raportul privind executarea contractelor de valoare mică, ce ar fi conținut numele agenților economici cărora le-au fost atribuite contracte, suma și numărul contractelor.
Din acest motiv nu am putut să studiem lista agenților economici cu contracte atribuite, locația lor, numărul de contracte, eventuale conflicte de interese etc.
Situația de carantină impusă de pandemie ne-a împiedicat să expediem solicitări de informație repetate, constestări sau plîngeri.
  1. Observații de teren. Studii de caz.
În procesul de monitorizare a achizițiilor publice, am analizat activitatea  primăriei Vadul Rașcov. Din puținele informații pe care le-am obținut nu am depistat nici o încălcare legală gravă. Activitatea acesteia este transparentă și în conformitate cu legea.
Un alt aspect al monitorizării a vizat analiza prezenţei achiziţiei anunţate în Planul de achiziţii al autorităţii respective. Astfel, am constatat că, în mare parte, achiziţiile efectuate erau incluse în Planul de achiziţii al autorităţii, dar au apărut de necesitate  și alte achiziții care nu erau incluse în plan.
Am analizat implicarea la nivel local a societății civile și am depistat că aceasta nu se implică suficient de activ în procesul de monitorizare a achizițiilor publice locale. Mai mult, populaţia nu cunoaște despre acest drept garantat de către cadrul legal și procedura prin care pot fi solicitate informaţii cu privire la achiziţiile publice.
Un alt aspect tot atât de important este că în cele mai dese cazuri primăria nu publică online pe pagina sa  web despre activitatea sa.
În mod similar, primăria nu anunță public despre organizarea și desfășurarea ședințelor primăriei și consiliului local. 
Observații de teren.
Achiziția publică privind reparații curente izvor a fost efectuată 14.10.2019 a fost început şi finisat în acelaşi an (2019) cu toţi termenii indicaţi în contract și cu o calitate satisfăcătoare a lucrărilor.

 

Seria de rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice, sunt lucrările participanților elaborate în cadrul proiectului „Amplificator Civic Local” și nu pretind a fi investigații jurnalistice, iar datele prezentate sunt pentru a oferi cetățenilor o viziune asupra felului în care sunt cheltuiți banii publici. Raportul reprezintă o lucrare de curs în baza datelor oferite de autoritățile publice locale, cât și în baza informațiilor publice disponibile pe site-urile oficiale. În cazul în care identificați o eroare, vă rugăm să ne expediați un mesaj la adresa comunitati.active@gmail.com
Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a “”A.O. Comunități Active pentru Democrație Participativă” în cadrul proiectului ”Amplificator Civic Local” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

 

Raport realizat de Liliana Rusu