Prepelița – Monitorizarea Achizițiilor Publice [RAPORT]

În componența Comunei Prepelița se găsesc 4 sate cu o populație totală de 3372 locuitori:  s. Prepelița, s. Mihailovca, s. Clișcăuți și s. Șestaci.
Satul Prepelița este satul cu cel mai mare număr de locuitori – 2978 de oameni unde și se află sediul Primăriei Prepelița.
Primăria gestionează 2 grădinițe, 2 case de cultură și o bibliotecă.
Accesul la informații
Pentru buna funcționare a instituțiilor care se află în gestiunea Primăriei Prepelița toate procurările sunt efectuate prin proceduri de achiziții publice conform legislației în vigoare, Legea Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile Publice cît și Regulamentul privind activitatea grupului de lucru pentru Achiziții Publice (Hotărârea de Guvern Nr. 667 din 27 mai 2016).
Informațiile despre achizițiile publice din comuna Prepelița nu sunt disponibile locuitorilor – acestea nu sunt afișate pe panoul informativ al primăriei.
La fel, nu am primit răspuns în termenii legali la solicitarea de informații expediată Primăriei Prepelița pe data de 25.01 2020 pentru a obține planul de achiziții și darea de  seama privind achizițiile publice de valoare mică raspuns nu am primit. Întrucît a fost încălcat dreptul privind accesul la informație conform art.34 alin.1 al Constituției RM, pe data de 28.02.2020  am expediat o plîngere către IGP Sîngerei.
În urma plîngerii, am reușit să primim de la Primăria Prepelița darea de seama privind realizarea achizițiilor publice de mică valoare și  registrul privind executarea contractelor, însă nu am primit și planul achizițiilor de mică valoare.
În procesul de monitorizare au fost utilizate următoarele surse de informații: 
 
RAPORT CU PRIVIRE LA MONITORIZAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE
 1. Numele localității, instituției monitorizate, anul monitorizării:
 Primăria Prepelița (r. Sîngerei), 2019
 1. Date generale despre achiziții publice și licitații ale primăriei Prepelița:
  Total – 1 755 682,9 MDL
 1. Tipurile de achiziții publice în funcție de mărimea contractului – contract de valoare mică, cererea ofertelor, licitație.
Din informația accesibilă,  în anul 2019 Primăria Prepelița a încheiat 41 contracte de valoarea mică și 1 contract prin procedura de cerere a ofertelor de prețuri în valoare de 402 903,8 MDL atribuit companiei Frixon (reparația drumului).
Analizînd darea de seamă, observăm că există doar 1 contract mai mare de 200 000 lei – contractul atribuit către SA Fee-Nord (energie electrică) în sumă de 280 000 lei.
Analizînd achizițiile produselor alimentare vedem că contractele au fost divizate între mai mulți agenți economici și sumele nu depașesc valoarea de 200 000 lei.
 1. Tipurile de achiziții publice în funcție de categoria de cheltuieli – lucrări, bunuri, servicii.

Tipul de achiziții
Suma
Numărul de contracte
Bunuri
Produse alimentare
462 740,1
11 contracte
Apă potabilă
9 900
1 contract
Materiale de construcții
123 257
2 contracte
Inventar de producere, birotică
31 738
4 contracte
Combustibil
191 325
2 contracte
Total bunuri
818 960,1
 
Servicii
Energie electrică
280 000
1 contract
Telecomunicații
28 200
1 contract
Reparații
38 994
4 contracte
Servicii transport
5 100
1 contract
Servicii informaționale
6000
 
Servicii de asigurări
2500
1 contract
Servicii neatribuite
38 200
11 contracte
Total servicii
398 994
 
Lucrări
Reparație drum
537 728,8
 
TOTAL
1 755 682,9
 
 
 1. Date despre agenții economici cărora le-au fost atribuite contracte cu autoritatea contractantă monitorizată (primărie / direcție raională / instituție de învățămînt / instituție de
 
Lista agenților economici
Conducător
Adresa
Nr. de contracte
1
SA Lactis
Angheluță Gheorghe
Rîșcani
2
2
SA Transelit
Ciumac Nicolae
Edineț
1
3
Budăi Grup SRL
Scurtu Valentin
Budăi, Telenești
1
4
Lumea Pâinii SRL
Andrei Vasile
Telenești
1
5
SA Fee-Nord
 
Bălți
1
6
SA Moldtelecom
Postolachi Viorel
Chișinău
1
7
Cansiovit SRL
–         
–         
1
8
Gelibert Com SRL
Tulbure Ion
Bălți
1
9
IP CTIF Chișinău
 
Chișinău
1
10
Slavena Lux SRL
Smirnov Alexandru
Chișinău
2
11
Î.I. Chelea Petru
Chelea Petru
Bănești, Telenești
1
12
Volosciuc Ivan
 
 
2
13
Smîntînă Ion
 
 
1
14
Catrinescu Ivan
 
 
1
15
Chireev Stanislav
 
 
1
16
Î.I. Botnaru Iulia Trans
Botnaru Iulia
Prepelița
2
17
Teacă Alexandru
 
 
2
18
Corolevschi Andrei
 
 
1
19
Î.I. Mariana Chițan
Chițan Victor
Copăceni, Sîngerei
3
20
Garanovschi Nicolae
 
 
2
21
Cosneanu Radu
 
 
2
22
Moșneaga Dumitru
 
 
1
23
Ștefan Mihail
 
 
1
24
Flerixon SRL
Ușurelu Vasile
Florești
2
25
Boldu Valeriu
 
 
1
26
CC din satul Vranești
Timoftică Ion
Sîngerei
1
27
SRL Consvesaj
Rudeanu Eugenia
Pepeni, Sîngerei
1
28
SRL Prim-Dim
Stroici Dumitru
Pepeni, Sîngerei
1
29
Baguette SRL
Cebotari Valentin
Chișinău
3
 
Astfel, din lista de mai sus a operatorilor economici:
 • 1 este din comuna Prepelița
 • 4 sunt din raionul Sîngerei
 • 12 sunt din alte regiuni
 • 11 persoane fizice care au prestat servicii primăriei sunt din localități neidentificate
Operatorii economici care au cîştigat mai mult de un contract sunt:
 • cîte 3 contracte: Baguette, Mariana Chițan
 • cîte 2 contracte: Flerixon SRL, Garanovschi Nicolae, Cosneanu Radu, Teacă Alexandru, Botnaru Iulia SRL, Volosciuc Ivan, Slavena Lux SRL, SA Lactis
 1. Observații de teren
Monitorizînd achizitiile publice efectuate de Primăria Prepelița putem spune că locuitorii comunei Prepelița nu  cunosc despre dreptul garantat de lege de a fi informați și de a se implica activ în solicitarea informațiilor privind achizițiile publice. Pe panoul de informare și pe pagina web a primăriei nu sunt informații despre achizițiile publice.
În darea de seamă a primăriei tocmai 9 contracte în sumă de 38 200 MDL sunt trecute cu descrierea contracte neatribuite altor linii și nu oferă informații despre obiectul contractului.
La capitolul conflicte de interese, am identificat cel puțin două conflicte de interese:
 • contractul Nr. 16 (servicii reparații curente) în valoare de 14 712 MDL atribuit lui Smîntînă Ion. Acesta este fiul contabilei șef a primăriei Prepelița.
 • contractul cu Nr. 17 (servicii reparații curente) în valoare de 14 712 MDL atribuit lui Catrinescu Ion. Acesta este cumnatul primarului.
Seria de rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice, sunt lucrările participanților elaborate în cadrul proiectului „Amplificator Civic Local” și nu pretind a fi investigații jurnalistice, iar datele prezentate sunt pentru a oferi cetățenilor o viziune asupra felului în care sunt cheltuiți banii publici. Raportul reprezintă o lucrare de curs în baza datelor oferite de autoritățile publice locale, cât și în baza informațiilor publice disponibile pe site-urile oficiale. În cazul în care identificați o eroare, vă rugăm să ne expediați un mesaj la adresa comunitati.active@gmail.com
Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a “”A.O. Comunități Active pentru Democrație Participativă” în cadrul proiectului ”Amplificator Civic Local” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.
 
Raport elaborat de Ioana Mîndru